ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Jack He

หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13842409825

WhatsApp : +8613842409825

Free call
ผลิตภัณฑ์
ห้องทดสอบภูมิอากาศ
ห้องทดสอบแก๊ส
ห้องทดสอบระดับความสูง
ห้องจำลองพลังงานแสงอาทิตย์
ห้องทดสอบทรายและฝุ่นละออง
ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น
ห้องทดสอบสเปรย์ฝน
ห้องทดสอบการช็อกความร้อน
เดินในห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม
ห้องทดสอบอายุเร่ง
ห้องทดสอบสเปรย์เกลือ
sales@envsin.com
+8613842409825
he
+86-13842409825
+86-13842409825